Bekir Yılmaz Ortaokulu'nda gerçekleşen programda, eğitim hizmetlerinin kalitesinin ve standartlarının arttırılması ele alındı. Özellikle Nisan ayında yapılacak olan Ortaokul 8.sınıf öğrencilerine ağırlık vermek üzere, okul ve öğretmen performanslarının hazırlanan ders müfredatlarıyla ve kurs programlarıyla takviye edilmesinin önemi vurgulandı.  Bu konuda performans arttırıcı tedbirler uygulanmak üzere karara bağlandı.