İnsansız Hava Araçları Hakkında Genel Emir

Hukuki Dayanak:

 1. 5442 Sayılı İller İdaresi Kanunu

 2. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

 3. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

 4. 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ( Mülga 144. Madde; Yeniden düzenleme 15.08.2016-KHK-674/33 md.)

 5. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı ile İHA’lar azami kalkış ağırlıklaı referans alınmak suretiyle 4 ayrı sınıfa ayrılmış olup, 25 kg.’a kadar ( İHA 0 ve İHA 1) sınıfı İHA’ların uçuşu ile ilgili yasaklanacak olan yer ve zamanlar, 18. Madde kapsamı dışında mahallin en büyük Mülki İdare Amirinin takdirine bırakılmıştır.

 

Buna göre;

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı, Uçuşa Yasak Bölgeler başlığı altındaki 18.maddede risk analizi yapılmadan ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin alınmadan İHA ile uçuş yapılması yasak olan sahalar aşağıda belirtilmiştir:

 1. İrtifaya bağlı olmaksızın havalimanlarında, en yakında bulunan pistin kenarında 5 NM ( 9 km ) mesafeden daha yakın sahada,

   

 2. İrtifaya bağlı olmaksızın seyrüsefer yardımcı cihazları, heliport, heliped, hava parkı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanmış olan denize iniş/kalkış alanları vb. merkez olmak üzere 5 NM ( 9 km ) yarıçaplı sahada,

   

 3. İrtifaya bağlı olmaksızın çok kalabalık bölgeler ve kalabalık bölgeler üzerinde,

   

 4. Türkiye AIP’si ENR 5.1 bölümünde yer alan “Yasak, Tahditli ve Tehlikeli Sahalar” da,

   

 5. Askeri binalar ve tesisler, cezaevi, akaryakıt depoları ve istasyonları, silah/fişek fabrika ve depoları gibi kritik yapı, tesis ve varlıkların çevresinde,

   

 6. NOTAM ile ilan edilen sahalar,

   

Yukarıda belirtilen yerler dışında İnsansız Hava Aracının uçurulması İstanbul Valiliğinin iznine tabidir.

 1. Profesyonel İHA kullanıcıları, İstanbul Mülki Sınırları içerisinde İnsansız Hava Aracı (İHA ) uçurmak için yer, gün ve süre belirtmek suretiyle Valiliğe başvuruda bulunacak ve izin verilmesine müteakip faaliyetlerini icra edecektir.

 2. Amatör İHA kullanıcıları, gün ve süre belirtmek suretiyle bildirimde bulunacak ve izin verilmesine müteakip Avrupa YakasındaYenikapı Miting Alanı üzerinde, Anadolu Yakasında ise Maltepe Miting Alanı üzerinde İnsansız Hava Aracı uçurabilecektir.

Bahse konu Hava Araçlarının yasaklanan mahallerde izin alınmadan yapacakları uçuşların tespiti halinde; bu durum tutanağa bağlanarak Sivil Havacılık Genal Müdürlüğüve ve Ankara Valiliğine bildirilecek olup, haklarında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

 

 

 Ankara Valiliği'nin 2016/1 Sayılı Sivil İnsansız Hava Araçları ve Amatör Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Hava Araçlarının Uyacağı Usul ve Esaslara İlişkin Genelgesi için tıklayınız.      

 

 

 http://www.ankara.gov.tr/sivil-insansiz-hava-araclari-ve-amator-havacilik-faaliyetleri-kapsamindaki-hava-araclarinin-uyacagi-usul-ve-esaslar