Kaymakamımızın Başkanlığında, İlçe Yürütme Kurulu Üyeleri ve ilgili kurum mensuplarının katılımı ile Çubuk'ta bulunan İlk ve Orta Dereceli okulların içinde ve çevresinde alınması gereken tedbirler görüşülmüştür.
 
        Bu çerçevede, özellikle okul çevresinde ve okulların derse başlama ve dağılma vakitlerinde ilgili her okuldan bir Müdür Yardımcısının görevlendirilmesi karar altına alınmıştır. Kolluk yetkililerince her bir okul zimnetlenmek suretiyle okul yönetimi ile eşleştirilmiştir.
 
        Ayrıca, okullarımızda performans ve motivasyonu artırıcı hususlar görüşülerek bu konuda düzenli olarak okul ziyaretlerinde bulunulması sonucuna varılmıştır.